Klantenadvies

Het Cavity Wall Warranty Fund heeft het volste vertrouwen in de kennis en integriteit van zijn leden. Mocht u desondanks bepaalde bekommernissen hebben, staan we u graag bij.

Uw woning heeft een probleem ? Verloop van de procedure

  • Uw eerste aanspreekpunt is steeds uw Supafil Erkende Installateur die lid is van de vzw Cavity Wall Warranty Fund ( zie http://www.cavitywallwarrantyfund.be/leden/) . Hij heeft een antwoord op de meeste vragen en stelt een passende oplossing voor.
  • Geraakt uw installateur er niet uit, dan roept hij de hulpvan het Cavity Wall Warranty Fund in.
  • Is uw installateur niet meer actief? Geen probleem, contacteer het Cavity Wall Warranty Fund rechtstreeks voor de opvolging van uw vraag.

Gedekte risico’s ?

  • Bijkomende garantie naast en boven de garanties geleverd door de bij het Cavity Wall Warranty Fund aangesloten installateur: 25 jaar op product en installatie conform STS 71-1. Een Verklaring Van Overeenkomstigheid ( VVO) voor het uitgevoerd project moet beschikbaar zijn.
  • Alle garantie verbintenissen van de door de bij het Cavity Wall Warranty Fund aangesloten installateur in faling dan wel niet meer ingeschreven is in de KBO, ter waarde van maximaal 5 maal het factuur bedrag van de uitgevoerde werken excl BTW

 

 

Zie onze actie voor deWarmste week