Cavity Wall Warranty Fund

De vzw Cavity Wall Warranty Fund heeft de volgende doelstellingen:

  • Het aanbieden van een 25 jaar garantie op de uitgevoerde spouwmuur isolatie werken conform STS 71.1
  • Een actieve bijdrage leveren aan het Europese doel om de CO2-uitstoot van ongeïsoleerde woningen drastisch te verminderen
  • Bewustmaking rond energiebesparing in het algemeen
  • Hiervoor de na-isolatie van spouwmuren op de Belgische markt promoten
  • De kwaliteit garanderen van de uitgevoerde werken door de Supafil Erkend Installateurs ( zie : Supafil Erkend Installateur ) die lid zijn van het Cavity Wall Warranty Fund en dit voor zowel het gebruikte materiaal als de uitvoering

Het Cavity Wall Warranty Fund zal bij alle door haar georganiseerde activiteiten optreden als een onafhankelijk orgaan dat advies verleent aan zowel de aangesloten leden als aan eindgebruikers .

Een integrale kwaliteitsaanpak van de Supafil Erkend Installateur, ( zie : Supafil Erkend Installateur  ) die lid is van het Cavity Wall Warranty Fund en waarbij de ontzorging van de eindgebruiker hierbij centraal staan .

Evaluatie van eventuele problemen evenals coördinatie en opvolging hiervan. Dit maakt deel uit van de service van het Cavity Wall Warranty Fund . 

Zie onze actie voor deWarmste week